Arsimak Contact

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Paket arıtma sistemleri üretimi, servisi, arıtma tesisi ekipmanlarının imalatı konularında faaliyet gösteren firmamız,

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentisini karşılayacak şekilde üretim yaparak sürekli bir müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi ve sürekli takibini sağlamayı,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,

Kalite & İSG Yönetim sistemlerinin şartlarına, kanuni ve yasal şartlara uyarak, sürekli gözden geçirilmesini, iyileştirilmesini sağlamayı,

Kalite & İSG ile ilgili konularda müşteri, tedarikçi, resmi ve diğer kuruluşlarla iletişim içinde olmak ve gereken konularda destek vermeyi,

Tüm çalışanlarımıza Kalite & İSG ile ilgili sürekli eğitim ve motivasyon sağlamayı,

Kuruluşumuzun performansının Kalite & İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirilmesi ve tüm süreçlerdeki verimliliğin artırılması için izlenebilir,
ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir Entegre Yönetim Sistemi anlayışı ile hareket etmeyi,

Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmayı, sürekli eğitimler düzenlemeyi ve motivasyonu sağlamayı,

Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almayı,

Kuruluşumuz, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde olup, güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması için gerekenleri yapacağını taahhüt eder.


Genel Müdür
02.03.2020