Betonarme uygulamalı biyolojik arıtma ünitesi özellikleri

Servis kapakları dışarıda kalacak şekilde yer altına inşaa edilir. istenirse betonarme yapı yer üstünde yapılabilir. Boyutları uygun mevcut foseptiklere, betonarme yapılara ve su depolarına uygulanabilir.
  
  Atık su kapasitesinin değişken olmasında bile "Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği" Evsel Nitelikli Atıksuların Alıcı ortama desarj standart değerlerine uygun çıkış suyu sağlar. Bahçe Sulamasında Kullanılabilir.  

  Atık suları aktif çamur denilen mikroorganizma topluluğu ile Biyolojik Sistemle arıtır. Proses gereği sistemde oluşacak fazla çamur mineralize olduğundan gelen sudaki kirliliğe oranla yaklaşık 4 -5 ayda bir vidanjörle çekilmesi veya uygun ortam

Proseptic BT